showa
0

“ PRISEN FOR SUNDHED OG SIKKERHED I BYGGEBRANCHEN ”

PRISEN FOR SUNDHED OG SIKKERHED I BYGGEBRANCHEN

I Frankrig udgør bygningsarbejderne i den offentlige sektor ca. 9 % af alle lønmodtagere. Men ifølge den senest tilgængelige statistik repræsenterer de næsten 18 % af de ulykker, som indebærer tabt arbejdstid, og værst af det hele er, at 22 % af ulykkerne er fatale.

 • 25 % af alle ulykker, som indebærer tabt arbejdstid, omfatter hænderne
 • 7 % af alle uheld, der omfatter hænderne, fører til permanente handicap
 • 14 % af alle mistede arbejdsdage skyldes håndskader

Byggeriet har de højeste fareniveauer for arbejdspladsen i forhold til nogen anden branche. Det er en urealistisk målsætning at eliminere arbejdsulykker helt, men overholdelse af den gældende lovgivning, forbedring af arbejdsmetoderne og brug af personligt beskyttelsesudstyr er alle bæredygtige løsninger, som begrænser forekomsten af ulykker.

Du kan ikke sætte en pris på et godt helbred

Økonomiske omkostninger ved arbejdsulykker (kilde: Carsat, France 2011)

 • Byggebranchen: 37,45 millioner Euro
 • Transport, vand, gas, elektricitet, presse, kommunikation: 23,88 millioner Euro
 • Jern og metal: 14,98 millioner Euro
 • Træ, papir, tekstil, beklædning: 6,49 millioner Euro
 • Kemikalier, gummi: 2,23 millioner Euro
 • Byggebranchen: 37,45 millioner Euro
 • Transport, vand, gas, elektricitet, presse, kommunikation: 23,88 millioner Euro
 • Jern og metal: 14,98 millioner Euro
 • Træ, papir, tekstil, beklædning: 6,49 millioner Euro
 • Kemikalier, gummi: 2,23 millioner Euro

Gennemsnitlig tabt arbejdstid på grund af ulykker (herunder arbejdsrelateret helbredsforringelse)

 • Byggebranchen: 3.841 Euro
 • Transport, vand, gas, elektricitet, presse, kommunikation: 3.837 Euro
 • Jern og metal: 2.861 Euro
 • Træ, papir, tekstil, beklædning: 3.704 Euro
 • Kemikalier, gummi: 3.487 Euro

Gennemsnitlige omkostninger ved arbejdsulykker, som forårsager permanent handicap (herunder arbejdsrelateret helbredsforringelse)

 • Byggebranchen: 37.297 Euro
 • Transport, vand, gas, elektricitet, presse, kommunikation: 41.647 Euro
 • Jern og metal: 38.516 Euro
 • Træ, papir, tekstil, beklædning: 17.035 Euro
 • Kemikalier, gummi: 22.734 Euro

Selvom de officielle tal viser, at der har været et fald i arbejdsulykker i byggebranchen, er de stadig hyppigere end i nogen anden branche. De fleste skader på byggepladsen omfatter hånd- og/eller armskader, og alvorlige eller dødelige ulykker har en dyb social og økonomisk indvirkning på alle involverede parter: virksomheden, arbejdsgiveren og medarbejderen. Det er således afgørende at forhindre, at disse ulykker overhovedet forekommer.

(De data, der er anført nedenfor, gælder kun for Frankrig, og tallene svarer til alle vigtige industrialiserede lande. Eurostat)

Hvert år har arbejderes alvorlige og dødelige ulykker ødelæggende social og personlig indvirkning på ofrene, deres familier, kollegaer og virksomhedens ledelse. Det giver god mening for medarbejderne at beskytte sig selv til enhver tid, uanset hvor lille risikoen er. Som vi alle ved, er det bedre at være på den sikre side.

SHOWA tilbyder en serie af handsker, som er målrettet de forskellige formål og behov inden for de enkelte fagområder i byggebranchen. For at gøre det lettere at vælge den rette handske, har vi identificeret en serie af fagspecialiserede handsker, som er grupperet i fem hovedkategorier med højst 15 modeller i hver. Dette sikrer, at antallet af referencematerialer er optimeret, og indkøbsomkostningerne er reduceret til et minimum. Handskerne er grupperet efter arbejdstype, hvor tre faktorer er taget i betragtning: arbejdsmiljø, de forskellige håndbevægelser der udføres og den krævede type beskyttelse.

card-01

ER DU PÅ UDKIG EFTER DEN RIGTIGE HANDSKE TIL DIN VIRKSOMHED?

Tal med én af vores eksperter i dag